Porsche Croatia d.o.o.
Impressum

Porsche Croatia d.o.o.
Generalni uvoznik za marku Audi za Republiku Hrvatsku.

Transparentnost i otvorena komunikacija unutar i izvan tvrtke Porsche Croatia se kod nas podrazumijevaju. Važne informacije o Porsche Croatia i kako nas najlakše kontaktirati možete pronaći ovdje.

Porsche Croatia je društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu, Miroslava Miholića 2.

Tvrtka Porsche Croatia je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080284872. (MB) poslovnog subjekta: 1435396, (OIB/PDV ID): HR56007827423

Tvrtka kod koje se vode pravni računi:
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Broj računa Porsche Croatia: 2484008-1100156754

Iznos temeljnog kapitala: 78.610.000,00 HRK/10.433.339,97 EUR, uplaćen u cijelosti.

Članovi uprave:
Martin Wienerroither, Vicko Ljuban
Email: info@porschecroatia.hr

Direktor marke: Vladimir Lipovac
Email: audi@porschecroatia.hr

Voditelj marketinga & PR-a: Ivana Nevistić Sabljić
Email: audi@porschecroatia.hr

Veliki kupci: Dražen Došen
Email: veliki.kupci@porschecroatia.hr

Postprodaja:
Direktor postprodaje: Marko Blažević
Voditelj marketinga i PR-a: Stjepan Nikolac
Skrb o kupcu: Martina Pavlović
Email: postprodaja@porschecroatia.hr

Poštanska adresa:
Miroslava Miholića 2, HR-10 010 Zagreb
Tel: + 385 1 62 69 111
Fax: + 385 1 62 24 052
Email: audi@porschecroatia.hr