Atraktivan USB stik u obliku automobilske svjećice. 8 GB.